Opdalingen observerte det svært syke dyret på Berkåk stasjon søndag kveld og på gangveien langs E6 mandag kveld. Reven det gjelder, er nesten uten hår på kroppen, og den har tydelige problemer med å bevege seg. Et forsøk på å spore opp den syke reven for å avlive den mandag kveld, lyktes ikke.

Sekretæren i Rennebu utmarksråd, Svein Erik Morseth, anmoder enhver som har lov til å drive jakt, om å om å bidra til å få avlivet dyret så sant det kan skje under sikre forhold.

Morseth advarer samtidig mot at man skal komme i noen form for fysisk kontakt med skabbrev. Etter en eventuell avliving, bør den derfor destrueres ved hjelp av brenning.

Bjørn Trøite på Rennebu lensmannskontor minner om at alle har plikt i henhold til dyrevernloven, til å bidra til at syke eller skadde dyr ikke gjennomgår unødige lidelser. I tilfeller som dette vil det si at reven bør avlives.