Ove Karlsvik

I Oppdal ble det fredag meldt om kjøring på Rv70 som kunne minne om promillekjøring. Politiet rykket ut, men fant ikke vedkommende.

For øvrig melder politiet om ei rolig helg i Oppdal og Rennebu.