– Vi har gjort en bra jobb, sier daglig leder i Oppdal E-verk Ståle Rian.

OPPDAL: Rian forteller at markedsprisen hjelper alle vannprodusenter i disse dager.

– Vi har også vært bra på budsjett, og i tillegg tjent mer penger enn vi hadde regnet med.

Driftsinntekten fra E-verket er på nesten 70 millioner kroner, hvorav det er kjøpt strøm for 42 millioner.

Trekker man fra øvrige kostnader, er resultatet nesten 13 millioner kroner før skatt.

Resultatet er 2,5 millioner kroner bedre enn ved samme tid i fjor.

– Av overskuddet kommer en god del fra Driva Kraften, forteller Rian. Av totale driftsinntekter utgjør Driva-salget noe over 12 millioner kroner, men det er også knyttet en del kostnader til dette.