Gjennom tidene har det vært både konger og mye annet «fintfolk» innom Kongsvold Fjeldstue. Lørdag var Mark McGowan - Australias miljøvernminister - der for å se hvordan Norge tar vare på sin fjellnatur. KJELL IVAR KNUTSEN

KONGSVOLL: Skal vår sivilisasjon overleve er den avhengig av et godt miljø. Utviklingen går i feil retning og verdens miljøvernministere har en enorm oppgave framfor seg. Mark McGowan er en av dem som kan snu den nåværende utviklingen og bidra til en bærekraftig ressursbruk.

– Den australske miljøvernministeren Mark McGowan kom lørdag morgen sammen med en del folk fra det norske Miljøverndepartementet og Direktoratet fro Naturforvaltning. Etter å ha spist frokost dro de til fjells. Jeg vet blant annet at de var inne på skytefeltet for å se moskus. Videre besøkte de Fjellhagen og miljøvernministeren var spesielt interessert i å se seg rundt her på Kongsvold Fjeldstue. Derfor er det moro å lese hva han skriver i gjesteboken: This place has an amazing history and is situated in the midst of a very beautiful area. Det er tydelig at han var fornøyd med stedet og nærområdet, sier Knut Nyhus på Kongsvold Fjeldstue. og

Men det er ikke bare den australske miljøvernministeren som har gitt uttrykk for begeistring for Kongsvold Fjeldstue i det siste. Verdens kanskje mest anerkjente reisehåndbok - Rough Guides - har også vært på besøk og anbefalt både på Kongsvold Fjeldstue og Dovrefjell til sine enormt mange lesere.