Politietaten har vært gjennom en reform og i fase to er det lensmannskontorene som er i fokus. Styringsgruppen for politireformens fase to gikk enstemmig inn for at ingen av lensmannskontorene i politidistriktet skal slås sammen nå. Politidistriktets ledelse og organisasjonene har i stedet opprettet fire samarbeidsregioner i politidistriktet som skal utvikle forpliktende samarbeid på flere områder. Målet med samarbeidet i regionene er bedre service, bedre kriminalitetsbekjempelse og en mer kostnadseffektiv drift.

Vaktsamarbeid

- Vi får ikke tildelt noen ekstra ressurser for å gjennomføre reformen. Poenget er å få mest mulig politi ut av hver en krone, sier lensmann i Rennebu Asbjørn Liberg.

Arbeidet med regionsamarbeidet er så smått kommet i gang. Innenfor regionen skal det blant annet samarbeides om budsjett, gjeldsordning, kompetanseplanlegging, administrative gjøremål og operative tiltak. Fra nyttår skal det nye vaktsamarbeidet mellom Oppdal, Rennebu og Midtre Gauldal være i gang.

- Oppdal og Rennebu har hatt et slikt samarbeid i mange år. Nå skal også Midtre Gauldal være med, sier Liberg.

Utfordring

Det er en utfordrende jobb å sette opp vaktlister for det nye vaktsamarbeidet. Målet er å korte ned på uttrykningstiden.

- Det blir parsammensetningen som blir viktig når vi skal sette opp vaktlister. Vi må sette sammen patruljer som gir minst mulig uttrykningstid. Det blir en utfordring, men vi har tro på at vi skal greie det. Vi har to måneder på oss til å få ting på plass, sier Liberg.

Han har tro på at det nye samarbeidet skal være med å gi lensmannskontorene et løft.

- Nå kan vi bedre utnytte de ressursene og den kompetansen som finnes ved de forskjellige lensmannskontorene, sier Liberg.