Men det er ikke bare storfisker Ivar Morten Skagen som har fått napp i Driva i år. Det er faktisk mange år siden laksefisket i Oppdal har vært så godt som i år. Og enda bedre kan det bli. Vanligvis er det fra nå og ut sesongen fisket er best i Oppdal. Fra munningen av Driva meldes det om store mengder sjøørret som står klar til vandring oppover elva.

– Fisken på 11,3 kilo var trolig en ekte Drivalaks. I fjor fikk jeg en enda større laks. Den veide 12 kilo. Men nesten like moro er det å se all fisken som nå står i elva. Og det er ikke bare jeg som får fisk. Samme dag som jeg fikk min storlaks, ble det tatt fire andre lakser, smålaks og mellomlaks, ved Vollan, sier Ivar Morten Skagen.

Øyvind Solem som kjenner elva bedre enn de fleste, har også registrert den gode lakseoppgangen. Det er mange år siden han har registerte så mye laks i Driva som i år. Fra munningen av elva meldes det om store mengder sjøørret. Om denne fisken rekker opp til Oppdal før fisket tar slutt 15. september er usikkert.

– Riktignok går sjøørreten veldig fort når den først kommer. Vi kan derfor håpe på godt sjøørretfiske, sier Øyvind Solem.

Han ønsker ikke å slå kaldt vann i blodet på fiskerne, men årets gode laksefiske vil neppe gjenta seg de kommende årene.

– Erfaringer fra andre gyroinfiserte elver er at lakseoppgangen varierer enormt. I 2002 var det stor produksjon av lakseyngel i elva. Mye av den unngikk å bli smittet av lakseparasitten. Den er dette årskullet som nå kommer tilbake som smålaks. I år er produksjonen av yngel mye mindre. Det må nødvendigvis gi seg utslag i mindre laks om noen år, sier Øyvind Solem.