Etter disse følger Knut Teigen, Robert Olsen og Jan Atle Strand.

Største formue hadde Robert Olsen med 8.917.000 kroner. Deretter følger Ivar Langklopp med 6,4 millioner og Gunnar Halgunset med nesten 6 millioner.

Største skatteyter i Rennebu i 2002 var Knut Teigen som betalte 536.431 kroner i skatt. Han følges av Ivar Langklopp 484.483 kroner og Jon Værnes 480.834 kroner.

I alt omfattet skatteoppgjøret i Rennebu 2228 skatteytere. Disse hadde en samlet inntekt på 307.904.400 kroner, noe som gir et lønnsgjennomsnitt på 138.198 kroner. Disse betalte i alt 93.907.856 kroner i skatt, et gjennomsnitt på 42.149 kroner pr skatteyter.

Den samlede formuen er på 514.126.000 kroner, noe som gir et gjennomsnitt på 230.757 kroner.