Flere av hytteeierforeningene i Oppdal ønsker på denne måten å vise sin misnøye med vedtaket om eiendomsskatt. De foreningene som står bak oppfordringen er Aunsetra Veilag, Detli/Horvli hyttefelt, Grytdalen hytteeierforening, Hornlia hytteforening og Hornlia hytteeierforening.I følge Bjørn Østbye i Grytdalen hytteeierforening, var også Rasmusslettet hytteforening på vei til å bli med, men trakk seg på grunn av dissens om saken.

Østbye understreker overfor Opdalingen at hytteeierne ikke ønsker å skade næringsvirksomheten i Oppdal.

– Vi mener tvert i mot at hytteeierne har stor positiv betydning for næringsvirksomheten, men at kommunen gjennom innføring av eiendomsskatt ikke vektlegger dette, poengterer Østbye.

Er det ikke likevel nettopp næringslivet som rammes ved en slik boikott.

– Ja vel, vi vet at vi rammer næringslivet, men hvordan i all verden skal vi ramme kommunen? Dette er en måte for å si fra hva vi mener, sier Bjørn Østbye.

I brevet som er sendt ut til rundt 300 hytteeiere, opplyses det at arbeides med å etablere et overordnet organ der alle hytteeierforeningene i Oppdal er representert. Formålet med en slik ordning kan være å etablere samhandling med Oppdal kommune i viktige spørsmål som angår hyttefeltene.

Det er også et ønske om å kunne opptre som en homogen gruppe i spørsmål der Oppdal kommune ikke er i takt med hyttefolkets interesser.