Oppdal: – Dette er tredje gang en slik stor undersøkelse blir gjennomført, forteller Bård Jystad i næringshagen. Forrige gang var i 1999 og 2008.

-  I undersøkelsen henvender vi oss til hyttefolk som ikke er fast bosatt i Oppdal. Fordelingen blant disse er at rundt 50 prosent er fra Trondheimsregionen, rundt 25 prosent er fra Møre-regionen mens de resterende 25 prosent fordeler seg fra 72 kommuner i hele landet.

Jystad er klar på at slike undersøkelser er nyttig for å få mer kunnskap om hvordan det oppleves å ha fritidsbolig i Oppdal.

– Det vi så i de første undersøkelsene var at bruken av fritidsboligen økte med nesten en uke fra 1999 til 2008. Fra 51,5 dager til 59 dager i året i snitt.

- Spesielt interessant, men kanskje ikke overraskende, var det å registrere at sentrumsnære fritidsboliger brukes langt mer enn de som ligger lenger vekk. Det er også de som benytter fasiliteter i Oppdal og som handler mest lokalt. Dette er forhold som er greit å få bekreftet, og som sier noe om hvor nye hytteområder bør legges i framtida. Jystad mener at dette også er viktig for vurdering av handelsomsetningen.

I tillegg til bruken av fritidsboligen vil kommunen har svar på hva man liker og ikke liker ved å ha hytte i Oppdal, hvor tilfreds man er med varer og tjenester, og hva som er viktig for bruken av hytta.

– Hvor stor betydning har for eksempel skiløypenettet, alpinanlegget og kulturtilbudene som kulturhuset, sier Jystad.

– Mange av spørsmålene er de samme som er stilt tidligere. På denne måten kan vi sammenligne svarene fra gang til gang, og på den måten se trender og utvikling. Men vi har også en del nye spørsmål.

- Vi vil blant annet finne ut om hyttefolket kunne tenke seg å bosette seg fast i Oppdal, og hva som eventuelt hindrer dem i det. Det vil også være interessant å finne ut om hytta benyttes i annet enn fritidssammenheng. Hyttelivet er ikke som tidligere, men er mer som bolig nr to.

– Sist vi var ute med denne undersøkelsen hadde vi en svarprosent på 40, som ga oss et enormt utvalg. Vi håper på like bra svarprosent i år. Vi kunne også ha gjennomført undersøkelsen ved et mindre og tilfeldig utvalg, men vi synes at det er viktig at alle får muligheten til å komme med synspunkt.

– På spørsmål om hvor tilfreds hyttefolket er totalt sett ga dette en score på 5,5 sist, på en skale fra 1 til 6 der 6 er svært bra, avslutter Jystad.