OPPDAL: Rektor ved Oppdal videregående skole, Trygve Holthe Iversen, går over i annen stilling i fylkeskommunen 1. august i år. Ny rektor fra samme dato blir Kirsti Welander.

Welander har de siste fem årene arbeidet som inspektør ved Oppdal vgs. Nå gleder hun seg til å ta fatt på en ny oppgave.

- Jeg er veldig motivert for rektorjobben. Det er en viktig lederjobb, og en oppgave jeg brenner veldig for, sier Welander.

Hun sier at en av mange viktige oppgaver hun tar fatt på når hun begynner i stillingen 1. august, er å kartlegge hvordan Oppdal videregående skole skal se ut i årene framover.

- Vi har vært kjennetegnet av å ha hatt et veldig bredt tilbud, men fra høsten av går vi fra sju programområder til fem. Det er viktig at vi ser på hva vi har behov for her lokalt - ikke at det skal sitte noen i Trondheim og gjøre tenkearbeidet for oss, sier Welander.

Les mer i Opdalingen torsdag.