Distriktssjef Kjell Seim i Statens vegvesen Gudbrandsdal har ikke fått endelig klarsignal for hvilken strekning som skal få fotobokser med gjennomsnittsmåling (streknings-ATK, automatisk trafikkontroll).

Samferdselsministeren har bestemt at det skal etableres gjennomsnittsmåling av farten på E6 i Gudbrandsdalen, skriver avisa gd.no. Meningen er at det skal etableres før sommerferien.

I Nasjonal transportplan 2010-2019 står det skrevet at gjennomføring av streknings-ATK vil føre til at antall drepte og hardt skadde vil kunne reduseres med så mye som 30-40 prosent på de strekningene det gjelder. Dette er basert på erfaringer fra andre land der gjennomsnittsmålinger allerede er etablert.

Distriktssjef Kjell Seim i Statens vegvesen Gudbrandsdal har ikke fått endelig klarsignal for hvilken strekning som skal få fotobokser med gjennomsnittsmåling (streknings-ATK, automatisk trafikkontroll). Den mest sannsynlige strekningen blir mellom Vingrom og Vingnes sør for Lillehammer.

Dovrefjell aktuell

Seim utelukker heller ikke at det kan bli to ATK–strekninger på E6 i distriktet..

– Og da snakker vi i så fall om E6 over Dovrefjell i tillegg. Den vil eventuelt bli etablert til høsten, sier Seim til avisa gd.no.

Seim har allerede fått penger til å etablere streknings– ATK, men avventer det endelige vedtaket om hvor det skal skje fra Vegdirektoratet.

Da samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) presenterte Nasjonal transportplan for den neste tiårsperioden fredag 13. mars, lovet hun å sette i verk et krafttak mot trafikkulykker.

– Tallet på drepte og hardt skadde i trafikken skal reduseres kraftig innen 2020. Det skal bygges 230 kilometer firefeltsveg og 750 kilometer midtrekkverk og bredt midtfelt. Dette er blant tiltakene for å få ned tallet på møte-og utforkjøringsulykker, sa samferdselsministeren på pressekonferansen.

Hun sa også at det vil bli en egen strategi rettet mot ungdomsulykker, strengere prikkbelastning av fører med prøvetid. Hun vil også ha en styrking av føreropplæringa, samt strekningsvis automatisk trafikkontroll på spesielt ulykkesrammede veger. Deriblant E6 i Gudbrandsdalen.