Forutsetningen er at dyrevelferden ivaretas i tråd med norske myndigheters krav.

Undersøkelsen, som er foretatt av Synovate, viser at 14 prosent sier nei til pelsdyroppdrett. Størst tilslutning er det blant Arbeiderpartiets, Senterpartiets, Kristelig Folkepartis og Høyres velgere.

I en pressemelding skriver Pelsdyralslaget at problemstillingen er aktuell fordi programkomiteen i Arbeiderpartiet foreslår en mer restriktiv politikk overfor pelsdyrnæringen.

- Vi er glad for å få denne bekreftelsen på at folk flest støtter en distriktsnæring som pelsdyroppdrett så lenge man kan være trygg på at dyrevelferden ivaretas, sier administrerende direktør Norges Pelsdyralslag Knut Berg,

54 prosent av de spurte har meget eller ganske stor tillit til at pelsdyrnæringen i Norge drives i tråd med myndighetenes krav, mens 81 prosent er enige i påstanden om at det bør etableres en merkeordning for pels som gir forbrukerne garanti for god dyrevelferd. (ANB-NTB)