Veidekke slipper etter alt å dømme både bot og utestengelse fra fremtidige anbudskonkurranser. Årsaken er en hemmelig avtale med myndighetene.

Ifølge Finansavisen har Veidekke fått avtalen i havn siden de selv varslet om det mulige prissamarbeidet om asfaltkontrakter med konkurrenten NCC. En slik lempning gis det adgang til i regelverket.

– Så lenge man bidrar lojalt til å frembringe fakta om eventuelle brudd på loven, og det ikke dukker opp andre, uforutsette forhold, vil man oppfylle vilkårene for lemping etter bestemmelsen, sier konsernadvokat i Veidekke, John Strand.

Veidekke søkte allerede i januar i fjor om lemping, noe som har blitt innfridd av Konkurransetilsynet. NCC har ikke fått et slikt vedtak og må innstille seg på at saken får større konsekvenser for dem.

Selv om det framgår klart av lovverket at varslere kan få amnesti eller lempning, er Veidekkes lempingsgsvedtak unntatt offentligheten. Men Konkurransetilsynet bekrefter at de har fått en henvendelse fra Veidekke om dette.

NCC ønsker ikke å kommentere saken før Konkurransetilsynet har etterforsket saken ferdig.

For at lempingsvedtaket skal trå i kraft etter at tilsynets etterforskning er ferdig, må Veidekke undergå en streng opplysnings- og sannhetsplikt, samt at det ikke må avdekkes helt nye forhold i saken. (ANB-NTB)