OPPDAL: Det var i formannskapet torsdag senterpartiets Sivert Vindal anmodet Oppdal kommune om å komme med utspill angående den høye strømprisen i regionen.

– Dette er en alvorlig sak, ikke bare for husholdningene, men også for industrien, og det er en sak som engasjerer, sa Vindal. Han lurte på hva Oppdal som kommune kan gjøre i sakens anledning.

– Vi må sette press på beslutningsorganene sentralt.

Ordfører Ola Røtvei foreslo at Vindal benyttet den politiske metoden, nemlig å fremme en politisk uttalelse som kan behandles i kommunestyret, der Oppdal kommunes syn på kraftprisene kommer fram.

Det ble besluttet å samle gruppelederne og komme fram til ordlyden, for som en formannskapsrepresentant (Ap) sa til sin sidemann:

– Staten har bommet i forhold til planlegging av linjenettet, derfor må staten ta ansvar når innbyggerne må lide.