Voldsoffer ble arbeidsufør og fikk varig synstap

foto