- Du bør ta en vurdering om du skal legge på vinterdekkene igjen