Oppdal: I torsdagens møte vedtok formannskapet å sette innbyggerundersøkelsen på vent til etter møtet med fylkesmannen, og utsatte hele saken.

I onsdagens avis redegjorde saksbehandler Leidulf Skarbø for utfordringene med fylkesmannens krav om å starte utredning sammen med aktuelle nabokommuner.

Problemet er at ingen av kommunene som Oppdal har vedtatt som alternativ å fusjonere med har vedtatt å utrede samarbeid med Oppdal.

Oppdal har Rennebu som ett av sine alternativ, mens Rennebu utelukker sammenslåing med Oppdal alene.

Nå vil fylkesmannen ha separate møter med Oppdal, Rennebu og Midtre Gauldal.

I formannskapsmøtet stilte rådmann Dagfinn Skjølsvold spørsmål ved fylkesmannens myndighet til å gripe inn i kommunens utredningsprosess på denne måten, noe ordfører Ola Røtvei sa seg enig.

– Når det gjelder innbyggerundersøkelsen venter vi på at departementet inngår en rammeavtale med firma som skal gjennomføre arbeidet, forteller Skarbø. Dette blir tidligst i mai, så utsettelsen har ingen betydning for dette arbeidet.