OPPDAL:177 kommuner får tildelt midler fra Den kulturelle spaserstokken

Kultur- og kirkedepartementet har mottatt i alt 196 søknader i 2008. Det totale søknadsbeløpet var på 37 937 090 kroner. Kultur- og kirkedepartementet har besluttet at 177 kommuner får tildelt midler fra Den kulturelle spaserstokken i år. Den kulturelle spaserstokken sørger for at eldre over hele landet får et profesjonelt kulturtilbud, på de arenaer hvor eldre vanligvis ferdes.

Den kulturelle spaserstokken legger til rette for samarbeid mellom omsorgs- og kultursektoren, og benyttes etter modell fra Den kulturelle skolesekken. Alle landets kommuner er invitert til å søke midler til gjennomføring av kulturtiltak for eldre.

I statsbudsjettet for 2008 ble det bevilget til sammen 15 mill. kroner til Den kulturelle spaserstokken, hvorav 10 millioner på Kultur- og kirkedepartementets og 5 millioner på Helse- og omsorgsdepartementets budsjett. Pengene skal gå til prosjekter som utvikler modeller for kulturtilbud for eldre.

Totalt i Sør-Trøndelag deles det ut 787.300 kroner:

Trondheim kommune 500.000 kroner

Hemne kommune 69.300 kroner

Rissa kommune 40.000 kroner

Åfjord kommune 36.000 kroner

Oppdal kommune 20.000 kroner

Orkdal kommune 72.000 kroner

Melhus kommune 50.000 kroner