BERKÅK\OPPDAL: Dette blir hans første besøk i vårt distrikt som biskop. 17.mars blir han på Berkåk hele dagen, og skal møte ansatte og frivillige i Oppdal og Rennebu.

Kl 17.30 blir det gudstjeneste i Berkåk kirke, og etter det blir det kirkekaffe for menighetsråd og frivillige.

Biskopen skal møte alle administrativt ansatte, og diskutere utfordringer og gleder ved å arbeide i kirken, med spesielt fokus på denne gruppen ansattes hverdag. Dette skjer i Berkåk menighetshus.

Deretter skal Nidaros biskop møte kirkevergene og sogneprestene i Gauldal prosti. Her blir temaet reformarbeid og innføring av planer, reformer og liturgier i Den norske kirke og i Gauldal prosti.

Før han avslutter med å møte ordførere og rådmenn i prostiet, skal han også møte frivillige og menighetsråd i menighetene Lønset, Oppdal, Fagerhaug, Rennebu, Innset, Berkåk.

Tirsdag 17.mars klokken 17.30 blir det Liturgisk samling i Berkåk kirke, påfulgt av enkel kirkekaffe med samtale i menighetshuset.

HILSER: Magnus Garrett (6), som er døpt i St. Magnus-katedralen, hilser på den nyutnevnte biskop Tor Singsaas i Nidaros rett etter høymessen. Han er på besøk fra Isle of Man sammen med faren Stuart Garrett (til høyre). (Arkivbilde)