OPPDAL: Finansrådgiver Stig Magne Høiberg i Oppdalsbanken er helt rolig på vegne av bankens kunder.

– Dette er en internasjonal finanskrise som den vanlige norske bankkunde vil merke lite til i det lange løp. De fleste kan trygt sitte i ro og vente på at stormen avtar i styrke. Bare de som må selge seg ut av aksjemarkedet på grunn av øyeblikkelig behov for penger, bør ta kontakt med sin rådgiver i banken, sier Stig Magne Høiberg.

Verdien stiger

Så sent som i 2002 var børsindeksen på ca. 100 poeng. Nå er den på 345, altså på samme nivå som i 2006. At indeksen i mellomtiden har vært over 500, sier egentlig ikke annet enn at aksjemarkedet svinger. Men langtidstrenden er klar og entydig. Aksjeverdien stiger jevnt og trutt og sparing i aksjer er en sikker sparingsform i en lang horisont.

Problemet med den internasjonale finansuroen er at den øker rentene på bankenes innlå. Når råvaren blir dyrere, må bankene øke prisene på sine utlån.

Dette klarer vi

– Men jeg vil tro at alle med en ordnet økonomi vil klare dette uten store problemer, sier Stig Magne Høiberg.

De som ikke har like god kontroll over sin økonomi, bør sette opp et budsjett med inntekter og utgifter - og deretter ha god budsjettdisiplin.