Lørdag avholder Oppdal Hytteforum årsmøte og medlemsmøte på Quality Hotel Skifer, og får besøk av ordfører Kirsti Welander.

–Dette er en fin anledning for de mange hytteeierne i Oppdal til å få direkte kontakt med kommuneledelsen, forteller leder i Oppdal Hytteforum Lars Sevaldsen til Opdalingen.

Sevaldsen forteller at de nå har rundt 1000 medlemmer, men gjerne skulle sett at flere av kommunens rundt 3500 hytteeiere ble medlem i forumet.

Vaktbikkje og talerør

– Vi ønsker å være en vaktbikkje og et talerør for hyttefolket, både overfor grunneiere og ikke minst kommunen, sier Sevaldsen.

–Selv om det er mange hyttebeboere i Oppdal, føler vi at vi har liten innflytelse på forhold som angår oss i kommunen.

Han forteller at kommunens skatte- og avgiftspolitikk er ett av de temaene som flest er opptatt av, og som er blitt tatt opp med kommunen gjennom lang tid.

–Dette er noe som irriterer mer og mer, forteller Sevaldsen.

–Vi ser jo at Oppdal ikke er alene om å ha innført eiendomsskatt, men vi reagerer på at grunnlaget for eiendomstaksten er satt til 18.000 kroner kvadratmeteren for en fritidsbolig, som bare brukes noen uker eller måneder i året, mens taksten for boliger for fastboende er på 10.000 kroner kvadratmeteren.

Andre saker han vil nevne i forbindelse med kommunens skatte- og avgiftsnivå er feiing og slamtømming.

Savner informasjon

– Vi forstår jo at kommunen må forholde seg til sentrale forskrifter, men vi hadde et innspill om å betale for feiing når den blir utført.

I disse dager sender kommunen ut regning på feieavgift for fritidsboliger, og oppgir at denne er satt til kroner 601,25, og at dette er beregnet å være selvkost for tjenesten.

Det betyr at flere kan få faktura på feiing før feieavdelingen har vært på besøk.

Det er Trøndelag brann- og redningstjeneste som håndterer feiingen i Oppdal, både av bolighus og fritidsboliger.

–Nå må vi betale en årlig avgift, selv om feiing vil foregå hvert andre, fjerde eller åttende år, sier han.

Både når det gjelder feiing og slamtømming er Sevaldsen opptatt av at dette er et regnskap som skal gå i null i kommunen.

–Vi føler nok at det burde vært mer informasjon om dette ut til hyttefolket, sier han.

Glad for skiløypedom

Sevaldsen forteller om en rekke andre saker som engasjerer hytteforumet.

–Vannstanden i Gjevilvatnet, skiløyper og flystøy ved flyplassen er også saker som mange av oss er opptatt av, forteller Sevaldsen.

Han forteller at hytteforumet er glad for at det fortsatt blir skiløype langs Gjevilvassveien, og at Frostating lagmannsrett har forkastet brøyternes anke av tingrettsdommen som frifant veilaget som stengte vegen for brøyting i fjor.

–Dette er vi veldig fornøyd med, sier Sevaldsen.

–Denne skiløypa er blant de fineste turløypene som finnes, ikke minst for familier, og er viktig ikke minst for hyttefolket i Oppdal.

Sevaldsen forteller at diskusjonen rundt fornøyelseskjøring med snøscooter også er et tema som mange hytteeiere er opptatt av.

–Noen vil nok sette pris på muligheten til å benytte snøscooter til fornøyelseskjøring, mens de som vil få slike løper i nærheten av seg naturligvis vil være sterkt imot.

Har en god dialog

– Jeg synes at vi absolutt har et godt samarbeid med kommunen, og vi har en god dialog, sier Sevaldsen.

–Ikke minst med ordføreren, som alltid stiller opp når vi ønsker det.

Han forteller at ordføreren tar med seg folk fra staben når det er behov for orientering, og til å svare på spørsmål som hyttefolk er opptatt av.

–Derfor er møtet lørdag en stor mulighet for hytteeiere til å ta opp saker med kommunen, sier han.

–Og er du ikke medlem, kan du møte likevel og tegne medlemskap der og da.

–Og det bør ikke stå på prisen, det koster bare 50 kroner per hytte i året, avslutter Sevaldsen, som gjerne ser at flere av de 3.500 hytteeierne i Oppdal blir med i hytteforumet.