Forrige uke hadde ordfører i Oppdal, Kristi Welander, møte med Kommunal- og moderniseringsdepartementet i Oslo. Hun forteller til Opdalingen at de hadde et hyggelig møte og at timen de hadde satt av, gikk fort.

– Under møtet var det naturlig å trekke fram konklusjonen Fylkesmannen sente ut i sommer og det var flere punkter vi diskuterte, forteller Welander.

Oppfordres til nye samtaler

– Vi snakket om søknaden som en grensejustering eller kommunedeling. I tillegg kom vi inn på at det ville bli krevende å gjennomføre en grenseendring. En grensejustering vil bli vanskelig for resten av Rennebu og det er også noe vi har snakket om i kommunestyret i Oppdal. Da vi behandlet saken tidligere i år, var alle som var på talerstolen, enig om det det kunne bli et dilemma, sier Welander.

Under møtet med departementet kom det fram at de ønsket flere opplysninger og utredninger for en eventuell grenseendring.

– Vi må kartlegge de områdene som har søkt om grensejustering og finne ut på hvilken måte de bruker Oppdal, sier Welander.

I juli i år kom Fylkesmannens redegjørelse for hvordan saken har vært håndtert så langt og hvor de ga deres vurderinger og anbefalinger til departementet. Fylkesmannen skrev i sin konklusjon at det beste for Oppdal og Rennebu er å gå sammen til en kommune og oppfordrer til nye samtaler.

– Under møtet konkluderte vi med at det ikke er riktig å la være å gjennomføre en justering. Men Fylkesmannen kom med oppfordring om nye samtaler mellom Rennebu og Oppdal kommune om sammenslåing. Det var også inntrykket vi fikk fra departementet, at det er riktig vei å gå. Kommunestyret i Oppdal ønsker en sammenslåing og vi har sagt klart i fra at tvang ikke er en klok framgangsmåte. Men det er departementet som skal gjøre vurderingene selv, sier hun.

- Vanskelig å trekke noen konklusjoner

Welander sier at det er vanskelig å trekke konklusjoner etter møtet.

– Departementet ønsker møte med både Oppdal, Rennebu og initiativtakerne. Departementet gikk langt på vei og antydet at det kom til å være en prosess videre, sier hun.

I starten på oktober hadde Oppdal og Rennebu kommune et felles formannskapsmøte, hvor det ble trukket fram at Welander hadde tatt initiativ til, sammen med initiativtakerne for en grensejustering sør i kommunen, om et møte med Kommunal- og moderniseringsdepartementet, uten at Rennebu ble orientert om møtet. Det fikk Ola Øie til å reagere.

Kirsti Welander skyldte på Rennebus manglene vilje til samtaler.

– Fylkesmannen sier han sterkt oppfordrer til videre samtaler, noe dere avviser. Samtidig klandrer dere meg for at jeg tar en times møte med departementet. Initiativtakerne har rett til en ordentlig behandling, og jeg synes det er beklagelig at jeg gjør noe dere er uenig i, sa Kirsti Welander til sine kollegaer i Rennebu formannskap under fellesmøtet.

– Hvordan er stemningen mellom deg og Ola Øie etter formannskapsmøtet?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere, sier Welander.

Welander spurte tidlig i møtet om at det var riktig at hun var på et slikt møte som dette med departementet.

– Da fikk jeg beskjed om at de hadde kalt inn meg og eneste måten de kan få kunnskap om situasjonen på, er å ha en sterk dialog med både Rennebu kommune, Oppdal kommune og initiativtakerne. Det eneste utfallet som ikke vil berøre Oppdal, er om søknaden blir avslått. Alle andre utfall vil berøre Oppdal i større og mindre grad, sier Welander.