Det har blåst friskt rundt fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen helt siden hun ble utnevnt i fjor høst. Statsråden er medeier i et av landets største selskaper for lakseoppdrett, som igjen har eierinteresser i flere andre selskaper i oppdrettsnæringen. Når selskapene er under etterforskning for mulige brudd på lov og forskrift, blir hun selvsagt sårbar for kritikk fra både medier og opposisjon. Så langt har hun imidlertid greid å stå oppreist, og fått full støtte fra regjeringens sjef. Stormen kan imidlertid bli så sterk at hun blir nødt til å trekke seg, både av hensyn til seg selv og til regjeringen som sådan.

Fiskerinæringen liker Berg-Hansen. Både Fiskarlaget og oppdretternes organisasjoner omtaler henne som en særdeles godt kvalifisert fiskeriminister. Hun har opplagt god innsikt i og stor forståelse for både oppdrettsnæringen og den «gamle» fiskerinæringen. Stormen er blåst i gang av enkelte medier, og fulgt opp av opposisjonen på Stortinget. Det siste utspillet står Venstres Trine Skei Grande og Frps Anders Anundsen for. De vil vite hvorfor Fiskeridepartementet har sagt at innkreving av gebyrer fra oppdrettsselskaper som har brutt regler og forskrifter skal legges på is inntil videre.

Svaret på det spørsmålet burde være enkelt. Sivilombudsmannen har kommet til at slike gebyrer kan være i strid med grunnloven. Før det spørsmålet er avklart, ville det vært en grov embetsforsømmelse å fortsette å kreve dem inn. Isleggingen betyr ikke verken frifinnelse eller frafallelse. Bare at sakene stilles i bero til lovligheten er avklart.

Hovedangrepene på statsråden dreier seg om hennes habilitet. Den har vært vurdert av lovavdelingen i Justisdepartementet, som har kommet til at hun, og landbruksminister Lars Peder Brekk, er inhabile i alle saker som gjelder det selskapet som de har eierinteresser i, mens fiskeriministeren også er inhabil i enkelte saker som dreier seg om lakseoppdrett. Det er lovavdelingen som er rette instans når det gjelder å trekke grenser i habilitetssaker for regjeringens medlemmer.

Det er ikke noe nytt at fiskerministere kommer fra næringen. Det er snarere regelen enn unntaket. Det gjør dem ikke generelt inhabile, like lite som bønder som Lars Sponheim og Terje Riis-Johansen var generelt inhabile da de var landbruksministere. Norsk politikk er i det hele tatt full av eksempler på at politikere med bakgrunn for spesielle næringer blir satt til å arbeide nettopp med saker fra disse næringene.

Det er faktisk bra. For alternativet er at norsk politikk fullt og helt bedrives av dem som har vært i politikken siden konfirmasjonsalderen. De er det egentlig nok av som det er.

(TA)