RENNEBU/OPPDAL: I 13-tida fredag fikk politiet i Oppdal melding fra lensmannen i Rennebu om at fire personer hadde stukket fra bensinregninga etter å ha fylt på en bensinstasjon på Berkåk.

Om lag en halv time senere ble de stoppet ved Sagtunet i Oppdal, der de ble pågrepet.

– Ingen av de fire hadde id-papirer på seg. Bilen, som var svenskregistrert, så ut til å være tyvkoblet, sier lensmann i Oppdal Berit Trønsdal.

Politiet sjekket om kjøretøyet var stjålet i Sverige.

– Bilen var ikke meldt stjålet, men personen som var registrert som eier er fra Georgia og har utviningsvedtak i Sverige. Om denne personen var blant de fire vet vi ikke, sier Trønsdal.

De fire hadde meldt seg for politiet i Trondheim for å søke asyl. De ble sendt videre med rekvisisjon til Oslo, for å melde seg for utlendingsenheten der. Men de ble altså stoppet før de kom så langt.

Det hører også med til historien at de fire ble gjenkjent av noen på Sagtunet. Dagen før hadde de stjålet sko på en butikk på senteret.

– Skoene fant vi igjen i bilen, sier Trønsdal.

De fire ble igjen sendt med rekvisisjon for å melde seg i Oslo for å søke asyl i Norge.