Berkåk: Med stemmene fra Kristelig folkeparti og Senterpartiet ble det bestemt at Nerskogen skole legges ned. De samme politikerne "fredet" Voll og Innset som dermed er sikret, i alle fall til over neste valg.

Det var tre forslag på bordet til kommunestyret; nedleggelse av Voll, Innset og Nerskogen, nedleggelse av Nerskogen og Voll og nedleggelse av Nerskogen skole.

Etter en lang debatt der man strengt tatt hadde hørt de fleste av argumentasjonene før, ble det gjennomført gruppemøter. Da politikerne kom tilbake fra gruppemøtene var det klart at toget var godt for Nerskogen skole; en skole som for øvrig fikk nytt ventilasjonsanlegg for bare åtte måneder siden.

Arbeiderpartiet og Høyre/Venstre stemte for de to første forslagene, men ble nedstemt av Kristelig folkeparti og Senterpartiet. Da det siste forslaget var oppe til votering fikk det stemmene fra Kristelig folkeparti og Senterpartiet, mens Arbeiderpartiet og Høyre/Venstre stemte i mot.

Dermed kan forkjemperne for Innset skole puste lettet ut, i alle fall for en stund. Det som nå blir interessant er hvor mange elever det blir igjen på Innset, noen foreldre har vært i dialog med Oppdal Kristne Grunnskole, og de av foreldrene som ønsker det har også anledning til å sende sine unger til Berkåk.

Elevene ved Nerskogen skole vil nå bli busset til Voll eller Berkåk, alt etter hva foreldrene ønsker.

Den tredje opprivende skoledebatten på fem år er dermed over for denne gang. Innset og Voll er trygge til over neste valg, det er tvilsomt at det er noen politikere som ønsker å ta en slik debatt med det første, i alle fall ikke før kommunevalget neste år.

Det som det synes å være enighet om i kommunestyret er at man nå skal begynne å snakke om innholdet i Rennebuskolen, en såkalt skolebruksplan.