Intersport Oppdal AS, Hestad Trening as, Oppdal hotelldrift AS og Nasjonalparken næringshage AS ønsker å utvikle og gjennomføre "Sesongstart langrenn".

- Med hjelp av lokale samarbeidspartnere ønsker vi å profilere langrennsmulighetene i Oppdal og legge til rette for en tidlig sesongstart, forteller Terje Volden i Intersport, Harriet Hestad fra Hestad Trening og Tina Lihaug Selbæk Nasjonalparken næringshage.

Stor betydning for Oppdal Gjengen forteller et slikt prosjekt vil bety mye for Oppdal.

- Dette vil være med på å styrke Oppdal som langrennsdestinasjon. Det er tre målgrupper vi ønsker å nå ut til, og det er lokale skiinteresserte, de som er "snøhungri" og de aktive utøverne, sier de.

I Oppdal ligger alt til rette for at dette skal gå bra. Det er muligheter for både trening og rekreasjon. Skiskytteranlegget på Kåsen gir svært gode muligheter, i tillegg til at den nye rulleskiløypa i Rennebu er en fin trase for rulleski.

Målet er å åpne den første langrennssløyfa i det nye skianlegget i Kåsen til månedsskiftet oktober/november.

- For å få dette til må vi være tøffe å si at det blir snø, sier Volden.

Kick-off helga er satt til 31. oktober-2. november. De har et budsjett på snaut 200.000 kroner.

– De har makstariff på strømmen og svir av 40.000 ved å skru på snøkanonene, og vi kommer til å dekke den regningen. Risikoen er at snøen kan forsvinne i november, men den er vi villig til å ta, sier Volden.

Veldig positive Det jobbes fortsatt med å få med seg flere samarbeidspartnere på laget.

- Mange er svært positive til prosjektet og ønsker å bidra, forteller Volden.

De mener dette konseptet er noe Oppdal har manglet.

Langrenn er "in" Harriet Hestad forteller at langrenn er veldig "in" for tiden, og at markedet for å trekke til seg skientusiaster til Oppdal er der.

- Vi kan nærmest sette passernålen i Oppdal og tegne en sirkel rundt bygda. Både fra Nordmøre og Romsdal er det marked for det, sier hun.

Med en tidlig sesongstart, planlegges det å invitere lokale skientusiaster og klubber til Oppdal. Det skal gjennomføres et sesongstar arrangement, med en pakke med overnatting og mat, skikurs, foredrag, utstyrspresentasjon og varesalg og andre aktiviteter.

- Målet er å bidra til positiv omtale, økt besøk, økt antall gjestedøgn og økt omsetning for aktører med tilknyttede produkter, sier de.