Lensmannskontoret svekkes - dette sier lokalpolitikerne

foto