OPPDAL:Reidun Stølen var ute i traktor med sønnen Erik (6), da de fikk øye på et nytt husdyr på gården på Engan lørdag ettermiddag. – Kom og se, jeg tror det er en moskus her! ropte Reidun til mannen Asbjørn Sletten som var i melkekjelleren. Og Reidun hadde rett i sine antagelser. Moskuskua hadde forvillet seg inn i en innhegning, og kom seg ikke ut. Sønnen Erik syntes det var både spennende og litt skummelt. – Han mente vi måtte skyte den med en gang. Jeg sa vi måtte nok få hjelp til det, forteller Reidun.

Naboene kom for å se

Hun kontaktet oppsynsmann Ingolf Røtvei i Oppdal bygdeallmenning, som igjen ordnet med fellingstillatelse fra fylkesmannen. I mellomtiden kom både store og små for å se på moskusen.

– Det ble jo litt «action» her, sier Reidun.

Skrekkblandet fryd

Hun forteller at hun ikke ble direkte redd, da hun oppdaget det store dyret.

– Den var såpass på avstand og forholdt seg rolig, og jeg satt jo i traktoren. Men jeg føler ikke for å ha moskus i nærheten med skoleunger her. Alt er greit på avstand, men jeg ser på moskusen med litt skrekkblandet fryd, sider Reidun.

Rolig avliving

Lørdag kveld var det slutt på bygdevisitten for moskusen sin del.

–Avlivingen foregikk uten dramatikk. Det er uvisst akkurat hvor moskuskua kom fra, men den har trekt ut fra kjerneområdet til moskusen. På denne tida er det vanlig at moskusen vandrer ut fra området sitt, forklarer Røtvei.

Flere moskus observert

Også i Sunndalen er det observert moskus. De fem dyrene får imidlertid være i fred, siden de foreløpig ikke er i nærheten av tettbebygd strøk.

Foto: Ingolf Røtvei