En underskriftsaksjon for å bevare Snøheimveien er startet. Bak underskriftsaksjonen står Aksjonsgruppa Bevar Snøheimveien, som er startet på Dombås. OVE KARLSVIK

En av initiativtakerne, Thore Jan Skrede på Dombås, sier til Opdalingen at svært mange er helt oppgitt over at tilgangen til Snøhetta skal stenges.

– Nå må noen få fram folkemeningen, og vi tar utfordringen, sier han.

Skrede forteller at det vil bli lagt ut lister mange steder. Det er også tatt kontakt for å legge ut lister i Oppdal.

– I løpet av få dager skal listene være på plass mange steder. Vi sender underskriftslister både til Østlandet, Trøndelag og Vestlandet, og vi regner med en støtte som vil overraske mange, sier Skrede.