Voll Arkitekter har på vegnet av Bjørktunet AS fremmet forslag til reguleringsplan for 45-50 leiligheter.Da saken i går ble behandlet i bygningsrådet kom det raskt fram at politikerne er betenkt over den høye utnyttelsesgraden og høyden på bygningsmassen. Johan Fredrik Dahle (H) mente at bygningsmassen ville virke som en vegg mot dalen. Han ønsket seg en mer oppsplittet bygningsmasse. Han tvilte på om det er mulig å gjøre noe med høyden.Bygningsrådsleder Egild Kristiansen (Ap) syntes utnyttelsen av det lille området er svært høy, spesielt syntes han virkningen av de nederste bygningene mot Gamle Kongeveg blir sterk. Han foreslo at saken ble sendt tilbake, slik at utbyggerens arkitekter kunne vurdere saken på nytt.