Imponert av dette byggverket, men naboene har én innvending