Pengemangel stopper juletradisjon: – Forstår at mange er skuffet