Dette merket kan hjelpe deg om du kjører på rådyr eller elg