På grunn av at kommunestyresalen er opptatt med opplæring i Helseplattformen, vil de første møtene i Oppdal kommunestyre i år måtte avvikles andre steder.

Torsdagens møte er lagt til storsalen i kulturhuset, og streamingen utføres av Fjell-TV som er leid inn for anledningen og skal sende fra møtet.

Møtet startet 09.00, men de tre første timene fram til lunsj 12.00 er det folkevalgtopplæring i kraftforvaltning. Den overføres ikke.

Klokka 12.30 starter sendingen fra det ordinære møtet med både åpen halvtime, orienteringer, ordinær saksliste og en rekke interpellasjoner.

Dermed kan det bli en sen ettermiddag før kommunestyrets første møte i år er i havn.

Saklist og overføring fra 12.30:

Åpen halvtime for innbyggere

Orienteringer:

  • Forsknings- og utviklingssamarbeid om bærekraftig fritidsboligutvikling i Oppdal v/ Nasjonalparken Næringshage •

  • Orientering fra kommunedirektøren

Ordinær saksliste:

PS 24/1 Godkjenning av kommunestyreprotokoll fra forrige møte og godkjenning av sakliste

PS 24/2 Fastsettelse av finansielle måltall for Oppdal kommune

PS 24/3 Kunnskapsgrunnlag for fremtidig organisering

PS 24/4 Tjenestetilbud ved Oppdal helsesenter

PS 24/5 293/3 og 293/49 - Detaljreguleringsplan for Sandbekkhaugen - Sluttbehandling

PS 24/6 Endring av Forskrift om gebyr 2024 – plan og forvaltning

PS 24/7 284/87/0/2 - Kjøp av eiendomsseksjon - "Spiskammerset"

PS 24/8 Forsknings- og utviklingssamarbeid om bærekraftig fritidsboligutvikling i Oppdal

PS 24/9 Bosetting av flyktninger 2024

PS 24/10 Ny selskapsavtale Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS

PS 24/11 Dagsturhytte i Oppdal - avklaring av veien videre

PS 24/12 Etablering av Studiesenter Trøndelag Sør

PS 24/13 Utnevning av arbeidsgruppe for revidering av reglement for kommunestyret, formannskapet, utvalg og råd

PS 24/14 Valg av representant til kommunalt oppgavefelleskap mot akutt forurensing (MNIUA) - valgperioden 2023-2027

PS 24/15 Sakkyndig ankenemnd for eiendomsskattetakst - valgperioden 2023 – 2027

PS 24/16 Referatsaker

Interpellasjoner

FO 24/1 Interpellasjon fra V v/ Åshild Megarden om høring av planer

FO 24/2 Interpellasjon fra MDG v/ Arne Rønning om fyrverkeri

FO 24/3 Interpellasjon fra H v/ Solveig Rise Mjøen om ABC-kommune

FO 24/4 Spørsmål fra MDG v/ Arne Rønning om kompetanse til lærere knyttet til identitet, kjønn og seksualitet

FO 24/5 Spørsmål fra MDG v/ Arne Rønning om støtte til revidering av planer