Rekordstort kull for Human-Etisk Forbund: - Vi må prøve å være litt på ballen i år