Seks nye barnehager tas ut i barnehagestreiken

foto