Visste ikke om Vitnett-vending: NTE åpner for å utsette budfrist

foto