OPPDAL: Av Oppdals ca. 130 - 140 saubønder var bare 12 - 15 stykker møtt fram for å høre om Nortura sine framtidsplaner. Resten fulgte oppfordringen om å boikotte møtet.

Til sammen nærmere 40 produsenter var til stede på møtet. Tolv, femten saubønder fra Oppdal, et lignende antall saubønder fra Rennebu og de resterende tolv, femten var storfeprodusenter.

Arbeidsgruppa mot nedleggelse av slakteriene i Oppdal hadde i forkant sendt ut en oppfordring om å boikotte møtet. Stig Hindseth Bjerkaas i Arbeidsgruppa mener boikottaksjonen har vært meget vellykket.

Oddmund Dalslåen, leder av Oppdal Bondelag, var på møtet. For sin egen del mente han det ville være nyttig å få informasjon direkte fra ledelsen i Nortura.

– Jeg er selv ingen produsent lenger. Gården har jeg gitt fra meg. Men som kårkall og bondelagsleder er jeg interessert og vil orientere meg i det som skjer innen næringen. For meg var det riktig å være til stede på møtet, sier Oddbjørn Dalslåen.

Bondelagsleder Oddbjørn Dalslåen mente det var riktig av han å være til stede på møtet og der bli informert direkte av Nortura-ledelsen.