For femte år på rad kommer Oppdal kommune høyt på listen når Kommunal rapport skal kåre de best drevne kommunene i landet.

Denne gangen kommer de på 8.plass, og viser ut fra kriteriene at Oppdal ligger godt an forhold til landets 428 kommuner.

Kommunebarometeret baserer seg på 127 nøkkeltall fra kommunene og hentet fra Statistisk sentralbyrås Kostra-database.

Øverst kom Høylandet i Nord-Trøndelag, mens Rennebu kommune kom på 169.plass.

Målet med kåringen er å vise det store bildet av hvordan kommunene drives.

Les rådmannens kommentar til kåringen i dagens papirutgave.