BERKÅK: I løpet av kort tid vil det legges fram en rapport som tar for seg skolestrukturen i Rennebu. Konklusjonen i rapporten blir trolig at det må legges ned skoler.

Ordfører Ola T. Lånke uttaler at skolestrukturen i kommunen er veldig dyr.

– Nå har ikke jeg lest rapporten enda, så jeg vet ikke hva konklusjonen blir, sier Lånke, som tidligere i høst uttalte at det trolig blir nedleggelser.

Utvalget som har jobbet med skolestrukturen vil i løpet av kort tid legge fram rapporten. Deretter skal den legges ut på høring, før den skal behandles i kommunestyret på vårparten.

Endring

På direkte spørsmål om man ser en ny struktur i rennebuskolene fra neste skoleår, svarer ordføreren følgende:

– Det er ikke usannsynlig at det blir ny struktur.

Finne fakta

Det er Eli Krogstad som har ledet utvalget.

– Jobben vi skal gjøre er å få fakta på bordet når det gjelder skolene og barnehagene i Rennebu, og så er det andre som skal gjøre vedtak etterpå, påpekte Krogstad etter at hun var valgt til leder.