Før påske ga regjeringen klarsignal for snøscooterløyper i 87 kommuner. Den opprinnelige ordningen var begrenset til 40 kommuner. Nå utfordrer Terje Aasland (Ap) og Ola Elvestuen (V) Stortinget til å justere kursen.

– Vi ber regjeringen om å avslutte den utvidede forsøksordningen, sier Terje Aasland til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Ap og Venstre ber i stedet Stortinget om snarest mulig å legge fram et forslag til å endre loven om motorferdsel i utmark og vassdrag slik at den sikrer økt lokal forvaltning innenfor tydelige nasjonale retningslinjer som er inntatt i loven.

– Vi mener at regjeringens utvidelse av ordningen ikke er i tråd med intensjonen i forsøksloven, sier Ola Elvestuen og legger til at Stortingets utredningsseksjon har konkludert med det samme. Aasland og Elvestuen har håp om at de kan få flertall for saken i Stortinget. Regjeringen vil i så tilfelle bli presset til å gjøre foreløpig retrett.

– Til tross for ulik tilnærming til spørsmålet blant opposisjonspartiene, konstaterer vi at det er et flertall i Stortinget for økt lokal forvaltning av motorferdsel i utmark innenfor tydelige nasjonale retningslinjer i lovverket, sier Aasland.

Talsmennene i Ap og Venstre poengterer at det fortsatt skal være forbud mot å legge løyper i verneområder, villreinområder, viktige friluftslivsområder og områder som er særlig viktig for enkelte fugle- og dyrearter.

Aasland mener at organisasjonene som er opptatt av natur- og miljøvern pluss forvaltning av utmarkressurser i realiteten er satt på sidelinjen av regjeringen.

– Forholdet til aktuelle grunneiere er heller ikke i tilstrekkelig grad fanget opp av regjeringens forsøksordning, sier Aasland og legger til at det er komplisert å anlegge traseer for snøscooterløyper over privat grunn.

– Regjeringen har etter vårt syn tilsidesatt en sentral del av motorferdselsloven uten at et lovendringsforslag er forelagt og vedtatt av Stortinget, sier Aasland.

Han frykter at bordet fanger siden omleggingen skjer gjennom et forsøk som senere skal ende i en permanent lovendring.

– Vi har to sentrale ankepunkter mot regjeringens opplegg. Det ene går på å få tydelige rammer som er forankret i Stortinget. Det andre er dårlig saksgang, sier Ola Elvestuen. (ANB)