Kriseledelsen i Rennebu med nye, strengere tiltak i kampen mot koronasmitten

foto