Det alene sier sitt om Rogstads stilling i kommunen, og dette var på høy tid mente mange i kommunestyret, som alle unntatt fire støttet forslaget da det kom til votering.Under en særdeles strukturert budsjettbehandling torsdag kveld, var forslaget fra Solveig Anglen (Ap) det eneste som krevde ekstra kroner i forhold til det som var klart etter behandlingen i hovedutvalg og formannskap.

Ble økset

Ordføreren i Rennebu har hatt 80 prosent godtgjørelse siden den berømmelige øksekomiteens dager. Nå er hverdagen en annen i den kommunale økonomien. Og med en ordfører som arbeider langt mer enn det han er lønnet for, syntes ikke Anglen det var noe poeng å vente på at gruppa som utreder godtgjørelsen får si sitt.

– Som politikere er vi ikke redd for å sette ordføreren inn i oppgaver. Vi forventer og ønsker også en aktiv og inspirert ordfører. Kommunestyrets oppgave er å legge til rette for det, mente Anglen. Hun opplyste at «lønnsøkningen» medfører om lag 140.000 kroner i året for kommunen.

Kom brått på

– Det kom litt brått på, mente Rogstad, som gjerne ville ha vurdert sin habilitet i saken, ettersom den syntes så personorientert. Rådmann Arve Withbro kunne ikke finne noe i lovverket som medførte inhabilitet i saken. Fastsettelse av godtgjørelse for politikerne er en prinsippsak der ordføreren har stemmerett som alle andre.

Ei heller kommunestyret protesterte.

Når det gjaldt forslaget var Inger Bjørnaas (Sp) i prinsippet enig, men skeptisk til om det var rette tidspunkt ettersom ei arbeidsgruppe var nedsatt.

– Ordføreren bør ha lønn for det han gjør, slo Arnt Strand (Sp) fast.