Det hypermoderne lageret blir en realitet når Elotec tar i bruk sine nyrenoverte lokaler i Stompa-bygget i løpet av august.

– Ved nyttår kjøpte Elotec AS ved Jan Kleven ca. 1800 kvadratmeter i Stompa-bygget. Disse lokalene blir nå renovert og klargjort for innflytting i august. Det er i den store lagerhallen i dette bygget vi vil installere AutoStore. Kort fortalt er det et helautomatisk lagersystem med hyller og skuffer plassert slik at roboter kan hente og bringe varer og komponenter. Det gjør at vi kan taste inn bestillinger på datamaskinene. I løpet av kort tid henter robotene varene og bringer dem til de riktige pallene klare for utkjøring til kundene. Vi kan taste inn bestillinger ved arbeidsdagens slutt og dermed ligger alt klart neste morgen, sier Tore Solem, leder for moderniseringsprosjektet hos Elotec.

Knytter sammen med glass

AutoStore er utviklet av Hatteland Computers i Haugesund. Elotec sitt lager blir det første i praktisk bruk. Men de ansatte har ingen grunn til å frykte AutoStore. Ekspensjonen i bedriften er nå så stor at arbeidsstokken øker og er nå på 43 ansatte.

Den pågående utvidelsen og moderniseringen koster Elotec ca. 30 millioner kroner. I dette ligger også ei innebygd gangbru i stål og glass mellom Elotec sitt hovedbygg og de nye lokalene i Stompa-bygget. I tilknytning til denne gangbrua, midt mellom de to byggene, vil det bli bygd ny kantine for de ansatte.

Brann og sikkerhet

2003 ble et godt år for Elotec. Omsetningen økte til 120,6 millioner kroner. Resultat før skatt økte fra 24,3 millioner kroner i 2002 til 38,2 millioner kroner i 2003. Men unntak av mellom 2 og 3 millioner kroner i aksjonærutbytte, blir alt pløyd inn i bedriften igjen. Mye av dette blir brukt til forskning og utviklingsarbeid.

Markedsutsiktene er de aller beste. Elotec har sine kjernemarkeder i de skandinaviske landene og Tyskland.

– Vi er nå i ferd med å bli en totalleverandør innen brann og sikkerhet. Det er et meget spennende felt, sier Tore Solem.