OPPDAL: – Vi fortsetter som før. Her er det ingen som er tatt ut i streik, sier byggeleder i Hent, Kaj Jacobsen.

Framdriften ved hotellet går etter planen.

– Vi ligger godt i rute. Om noen av våre blir tatt ut i streik, skal vi nok takle det godt, sier Jacobsen.

Ifølge opp.no er det bare tatt ut to personer i streiken i Oppdal. Disse er rørleggere ved VVS Oppdal.

Alle Fellesforbundets 16.012 medlemmer innen byggfag er omfattet av streiken. Plassoppsigelsen omfatter dessuten 2.747 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområdene.

Streiken var et faktum selv om det ble enighet i alle de andre områdene Fellesforbundet meklet for samtidig.

Ikke noen enkeltsak

Første nestleder i Fellesforbundet og forhandlingsleder for byggfagene, Anders Skattskjær, vil ikke si noe om hva som utløste konflikten, eller hva som kunne ha hindret en konflikt.

– Det er umulig å vurdere enkeltelementer. Totaliteten ble for dårlig. Partene sto så langt fra hverandre at meklingsmann Merete Smith ikke kunne legge fram noen skisse til løsning, sa han på en pressekonferanse tirsdag morgen.

Sentrale krav fra arbeidstakerne var sikring av kjøpekraften og et spesielt lavlønnsløft, arbeidstidsordninger på både land og offshore, heving av minstelønn, bedre velferdspermisjoner og påslag på akkordavtalene.

– Vi tar ikke en konflikt for konfliktens egen skyld, men når vi er i streik skal vi gjennomføre den på en skikkelig og verdig måte, konstaterte Skattskjær.

Alle de store tatt ut

– Alle de store entreprenørene er tatt ut i streik, sier kommunikasjonssjef Veslemøy Nestvold i Byggenæringens Landsforening (BNL) til NTB.

Konflikten vil ramme en rekke større byggeprosjekter rundt om i hele landet.

Direktøren i forbundet, Audun Lågøyr, sier at for stor avstand mellom partene i lønnsspørsmålet til slutt førte til brudd.

– Vi har strukket oss langt og tilbød en økonomisk ramme på nivå med frontfagene, men dette var ikke nok for Fellesforbundet, sier Lågøyr.

Heving av minstelønna har vært det store problemet siden Fellesforbundet overleverte sine krav til BNL.