BUVATNET: For en måneds tid siden ga kommunen bilungdommen tillatelse til å bruke isen på Buvatnet som isbane. Nå innrømmer Kjetil Værnes at tillatelsen ble gitt før alle sider av saken var tilstrekkelig vurdert.

– Da Rennebu kjøpte området med pengestøtte fra Staten, var det en klar forutsetning fra Statens side at området skulle brukes til «friluftsformål for allmennheten». I dette ligger sommeraktiviteter som bading og fisking. I vinterhalvåret kan vi tenke oss aktiviteter som skiløyper, isfiske og brøyting av gangstier. Denne heftelsen på bruken av området godtok kommunen. Da vi ga ungdommen tillatelse til å bruke Buvatnet til iskjøring, fikk kommunen en påminnelse om heftelsen fra Fylkesmannen. Det er alt Fylkesmannen har gjort i denne saken. Fylkesmannen har ikke nektet ungdommen å bruke Buvatnet til iskjøring, sier Kjetil Værnes.

Tror på en snarlig løsning

Han er nå i dialog med Fylkesmannen for å få til en snarlig ordning som gjør det mulig for bilungdommen å gjenoppta aktiviteten på Buvatnet. Han har godt håp om at det skal gå i orden.

– Så vidt jeg kjenner til, brukes ikke Buvatnet verken til skigåing eller isfiske. Dermed vil ikke bilungdommen «presse» bort andre brukergrupper. Det er et moment vi har lagt stor vekt på i vår kontakt med Fylkesmannen, sier Kjetil Værnes.

Ikke «vanskelig»

Han har ikke oppfattet Fylkesmannen som «vanskelig» i denne saken. Fylkesmannens har bare påpekt at det er begrensninger på bruken av området og at området er tiltenkt «friluftsliv for allmennheten».

– I vår dialog med Fylkesmannen forteller vi at allmennhetens bruk av Buvatnet er svært liten i vinterhalvåret. Vi har heller ikke mottatt beskjed om det motsatte fra verken Rennebu Jeger- og Fisk eller andre potensielle brukergrupper. Mitt inntrykk er at Fylkesmannen godtar dette. Jeg har stor tro på at bilungdommen kan starte opp igjen ganske snart, sier Kjetil Værnes.

Nytt vedtak og ny kjøring

I disse dager formulerer han en søknad om dispensasjon fra loven om motorferdsel i utmark. Når Fylkesmannen har behandlet denne søknaden - med et forhåpentligvis positivt svar - vil kommunen fatte et nytt vedtak som gir bilungdommen tilgang til Buvatnet.