De to fjellrevvalpene fra Sæterfjellet trives godt i frihet på Saltfjellet.

For en måneds tid siden ble to hannvalper flyttet fra trygge omgivelser på Sæterfjellet i Oppdal til det ville Saltfjellet. Men alt tyder på at de to har klart overgangen og at de faktisk finner seg stadig bedre til rette. Fjellrevforsker Arild Landa har fulgt de to gjennom kamera montert på foringsautomaten. Selv om det er vanskelig å kjenne de to fra hverandre, så tror han begge er i live og besøker foringsautomaten.

Han forteller at valpene har flere fiender som gjør livet vanskelig for de to. Både jerv og kongeørn kan ta fjellrevvalper, men kanskje den største faren er likevel at de blir kjørt i hjel på E6 over Saltfjellet. Foringsautomaten er satt opp 10 kilometer fra veien, men valpene har stor aksjonsradius og for dem er ikke 10 kilometer noen lang vei å gå.

Valpene er satt ut i et område der det er andre fjellrever. Arild Landa håper valpene fra Sæterfjellet søker kontakt og blir sosialisert inn i bestanden som allerede er der.