Denne signeringen gjør Oppdal kommune 85 millioner rikere