Jaktresultatet er klart: Jegerne feller ikke nok rein