Kommunen med storhandel: Kjøper ut grunneier for 39 mill.

Oppdal kommune løser inn 38,3 mål festegrunn fra Gamle Kongeveg og nedover mot Sanatelltunet, Boas og Oppdal helsesenter fra grunneier Erik I. Bjerke. I tillegg innløses 7,9 mål rundt Høgmo barnehage. Foto: Morgan Frelsøy